Pretekové družstvo

Informácie o tréningu po prihlásení.

Tréningy pre pretekové družstvo

Ak sa nezúčastníš tréningu zisti či nedošlo k zmene !!!
tel: 0948 800 954

Venujúca sa lyžovaniu na kvalitatívne, ale aj kvantitatívne vyššej úrovni všestrannej a špecializovanej športovej prípravy zjazdového lyžovania vo vekových kategóriách: superbaby (5 - 7 rokov), predžiactva (7 - 11 rokov), žiactva (12 - 15 rokov).Tréningový proces vedú kvalifikovaní tréneri, väčšinou bývalí pretekári. Športová príprava prebieha celoročne, a to v troch obdobiach - prípravnom, pretekovom a prechodnom. 

Plavecký výcvik

Servis lyží